KYS-FRM-010 Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Puantaj Cetveli Formu

KYS-FRM-015 Mezun Öğrenci Listesi

KYS-FRM-018 Öğrenci Disiplin Ceza Formu

KYS-FRM-049 Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu

KYS-FRM-050 Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu

KYS-FRM-051 Yurtiçi-Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu

KYS-FRM-058 Kadro Talep Formu

KYS-FRM-059 Jüri Üyesi Ücret Talep Formu

KYS-FRM-064 Makine Teçhizat Talep Formu

KYS-FRM-066 Kırtasiye Talep Formu

KYS-FRM-070 Mal Bildirim Formu

KYS-FRM-070 Mal Bildirim Zarfı

KYS-FRM-072 İlişik Kesme Belgesi

KYS-FRM-075 Aile Durumu Bildirimi Formu

KYS-FRM-076 Aile Yardımı Bildirim Formu

KYS-FRM-078 Doğum İzni Ücretsiz Formu

KYS-FRM-079 Doğum Yardımı Ödeneği Talep Dilekçesi

KYS-FRM-080 Evlilik İzin Onayı

KYS-FRM-081 Süt İzni Formu

KYS-FRM-082 Refakat İzin Onayı

KYS-FRM-084 Ölüm Yardımı Ödeneği Talep Dilekçesi

KYS-FRM-085 Tebliğ Tebellüğ Belgesi

KYS-FRM-098 Personel Nakil Bildirimi

KYS-FRM-099 Sağlık Durumu Beyan Formu

KYS-FRM-102 İdari Personel Birim Oryantasyon Takip Formu

KYS-FRM-104 Ödeme Belgesi ve Eki Belgeler Teslim Tesellüm Tutanağı

KYS-FRM-113 Ödenek Ekleme Talep Formu

KYS-FRM-114 Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı

KYS-FRM-115 Sivil Savunma Formu

KYS-FRM-125 İç-Dış Paydaş Beklenti Formu

KYS-FRM-128 Revizyon Talebi ve Değişiklik İstek Formu

KYS-FRM-136 Yönetim Kurulu Kararı Formu

KYS-FRM-138 Yönetim Kurulu Karar Örneği Formu

KYS-FRM-160 Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı (Hizmet Alımı için)

KYS-FRM-177 Kurumsal E-Posta İstek Formu

KYS-FRM-179 Dilek ve Öneri Formu

KYS-FRM-183 KVK Kanunu İlgili Kişi Başvuru Formu

KYS-FRM-187 KVK Mevzuatı Uyarınca Banka Sözleşmesi Personel Açık Rıza Metni

KYS-FRM-188 KVK Mevzuatı Uyarınca Banka Sözleşmesi Personel Aydınlatma Metni

KYS-FRM-189 Bölüm-Program Öğrenci Temsilciliği Seçim Sonuç Tutanağı

KYS-FRM-190 Öğrenci Temsilcisi Seçimi Katılımcı Listesi

KYS-FRM-191 Öğrenci Temsilcisi Seçim Sonuç Tutanağı

KYS-FRM-197 Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi

KYS-FRM-198 İdari Personel Bilgi Formu

KYS-FRM-199 Ders Görevlendirmeleri Kayıt Formu

KYS-FRM-204 Nihai Değerlendirme Formu (Meslek Yüksekokulları için)

KYS-FRM-205 Nihai Değerlendirme Formu (Meslek Yüksekokulları ve Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları hariç)

KYS-FRM-208 Ön Değerlendirme Formu (Meslek Yüksekokulları için)

KYS-FRM-209 Ön Değerlendirme Formu (Meslek Yüksekokulları ve Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları hariç)

KYS-FRM-210 Ön Değerlendirme Formu (Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları için)

KYS-FRM-215 Unvan Değişikliği Talep Dilekçesi

KYS-FRM-262 Öğretim Görevlisi Ders Verecek Müracaat Formu

KYS-FRM-266 Öğretim Üyeliğine Akademik Yükseltilmelerde Adayların Başvuru Asgari Koşullarının Ön Değerlendirme Sonuç Raporu

KYS-FRM-279 Promosyon Ödeme Tablosu

KYS-FRM-287 Oryantasyon Eğitimi Formu

KYS-FRM-288 Taşınır İstek Belgesi

KYS-FRM-354 Gezi-Etkinlik Aracı Tahsisleri Öğrenci-Personel Katılım Tablosu

KYS-FRM-355 Gezi Etkinlik Araç Tahsis Formu

 

 

 

 

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.