Program Tanıtımı

 

Elektronik Haberleşme Programı, haberleşme alanında kullanılan sistemlerin, bakım ve onarım tekniklerinin, ölçme ve kalite kontrol yöntemlerinin ve mezunların bir işletmede atölye sorumluluğunu üstlenebilmesi için gerekli yöneticilik formasyonunun verildiği teknik bir programdır. Elektronik Haberleşme Teknikeri kazandığı teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretimin gereği olarak bir işletmede üretimden sorumlu mühendis ile üretimi gerçekleştiren usta/postabaşı/işçi arasında bağlantı kuran, teknik iletişimi sağlayan ara elemandır. Tezgah ve işçilerin verimli çalıştırılması, hedeflenen ürün kalitesi ve standartların elde edilmesinde sorumluluk sahibidir. Elektronik Haberleşme Programında 2 yıl süreli (4 yarıyıl, her yarıyıl en az 14 hafta) eğitim-öğretim verilmektedir. Bu programda verilen eğitim günümüz teknolojisine uygun, endüstrinin beklentilerine cevap verecek yeterlilik, esneklik ve çeşitliliğe sahiptir.


Misyon

 

Elektronik Haberleşme Teknolojisi alanında hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahip, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, etik değerlere duyarlı ve hayat boyu öğrenmeyi bir yaşam biçimi haline getiren çağdaş teknikerler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 


Mezuniyet Koşulları

Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programında 4 yarıyıl (2 yıl) süreli eğitim öğretim verilmektedir. Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için 120 AKTS ders yükü ve 30 iş günündeki Endüstriye Dayalı Eğitimi (Staj) başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.  


Mezunların İstihdam Alanları


Elektronik Haberleşme Programından mezun olan öğrenciler “Elektronik Haberleşme Teknikeri” unvanı almaktadırlar. Haberleşme sektöründeki özel ve kamu kuruluşlarında kazandığı bilgi ve beceri kapsamında tekniker olarak görev alabilirler. Özellikle Radyo ve Televizyon kuruluşları, Telefon şirketleri, Haberleşme cihazı üreten fabrikalar (Radyo, Televizyon, Fax, Modem, Telefon makinesi, Telefon santralı gibi), Satış, bakım ve teknik destek veren servisler, İletim hattı (kablo) üreticileri gibi alanlar en yaygın iş kollarıdır.


Program Çıktıları 

Programdan mezun olanlar Elektronik ve Haberleşme Teknikeri ünvanını alırlar.
1 - Bir Elektronik Haberleşme Teknikeri, bir sistemi tasarlayıp projelendirebilir ve bilgisayar ortamında çizimini yapabilir. 
2 - Çalışma ortamında bulunan haberleşme sistemlerinde oluşabilecek arıza ve problemleri çözebilme yeteneğine sahiptir. 
3 - Sistemlerin ve cihazların bakım ve onarımını yapabilir. 
4 - Takım halinde çalışabilir ve sorumluluk üstlenebilir. 
5 - İşletmedeki farklı seviyedeki personelle iletişim kurabilir, yazılı ve sözlü iletişim tekniklerini kullanabilir. 
6 - İnceleme (etüt etme, araştırma), problem tanımlama, rapor edebilme, deney ve tecrübe ile kazanılan teorik bilgileri uygulayabilme ve problem çözme becerilerine sahiptir. 
7 - Yönetme kabiliyetlerini ve durum değerlendirme becerilerini geliştirme becerisine sahiptir.


Yatay ve Dikey Geçiş (DGS) Olanakları


Türkiye’deki bütün M.Y.O’ların Elektronik ve Otomasyon Bölümü Elektronik Haberleşme Teknolojisi programlarına yatay geçiş yapabilirler.

Elektronik Haberleşme Programı mezunları mezuniyet sonrasında ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Mühendislik Lisans Programlarına geçiş yapabilmektedir.

2014 Dikey Geçiş Kılavuzu Tablo 2'ye Göre Elektronik Haberleşme Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları:

Elektrik Mühendisliği 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Elektronik Mühendisliği 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 
Endüstri Mühendisliği 
Enerji Sistemleri Mühendisliği 
Fizik 
Kontrol Mühendisliği 
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 
Meteoroloji Mühendisliği 
Uçak Elektrik-Elektronik 
Uzay Mühendisliği