Program Tanıtımı

 

Elektronik Haberleşme Programı, haberleşme alanında kullanılan sistemlerin, bakım ve onarım tekniklerinin, ölçme ve kalite kontrol yöntemlerinin ve mezunların bir işletmede atölye sorumluluğunu üstlenebilmesi için gerekli yöneticilik formasyonunun verildiği teknik bir programdır. Elektronik Haberleşme Teknikeri kazandığı teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretimin gereği olarak bir işletmede üretimden sorumlu mühendis ile üretimi gerçekleştiren usta/postabaşı/işçi arasında bağlantı kuran, teknik iletişimi sağlayan ara elemandır. Tezgah ve işçilerin verimli çalıştırılması, hedeflenen ürün kalitesi ve standartların elde edilmesinde sorumluluk sahibidir. Elektronik Haberleşme Programında 2 yıl süreli (4 yarıyıl, her yarıyıl en az 14 hafta) eğitim-öğretim verilmektedir. Bu programda verilen eğitim günümüz teknolojisine uygun, endüstrinin beklentilerine cevap verecek yeterlilik, esneklik ve çeşitliliğe sahiptir.


Misyon

 

Elektronik Haberleşme Teknolojisi alanında hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahip, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, etik değerlere duyarlı ve hayat boyu öğrenmeyi bir yaşam biçimi haline getiren çağdaş teknikerler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 


Mezuniyet Koşulları

Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programında 4 yarıyıl (2 yıl) süreli eğitim öğretim verilmektedir. Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için 120 AKTS ders yükü ve 30 iş günündeki Endüstriye Dayalı Eğitimi (Staj) başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.  


Mezunların İstihdam Alanları


Elektronik Haberleşme Programından mezun olan öğrenciler “Elektronik Haberleşme Teknikeri” unvanı almaktadırlar. Haberleşme sektöründeki özel ve kamu kuruluşlarında kazandığı bilgi ve beceri kapsamında tekniker olarak görev alabilirler. Özellikle Radyo ve Televizyon kuruluşları, Telefon şirketleri, Haberleşme cihazı üreten fabrikalar (Radyo, Televizyon, Fax, Modem, Telefon makinesi, Telefon santralı gibi), Satış, bakım ve teknik destek veren servisler, İletim hattı (kablo) üreticileri gibi alanlar en yaygın iş kollarıdır.


Program Çıktıları 

Programdan mezun olanlar Elektronik ve Haberleşme Teknikeri ünvanını alırlar.
1 - Bir Elektronik Haberleşme Teknikeri, bir sistemi tasarlayıp projelendirebilir ve bilgisayar ortamında çizimini yapabilir. 
2 - Çalışma ortamında bulunan haberleşme sistemlerinde oluşabilecek arıza ve problemleri çözebilme yeteneğine sahiptir. 
3 - Sistemlerin ve cihazların bakım ve onarımını yapabilir. 
4 - Takım halinde çalışabilir ve sorumluluk üstlenebilir. 
5 - İşletmedeki farklı seviyedeki personelle iletişim kurabilir, yazılı ve sözlü iletişim tekniklerini kullanabilir. 
6 - İnceleme (etüt etme, araştırma), problem tanımlama, rapor edebilme, deney ve tecrübe ile kazanılan teorik bilgileri uygulayabilme ve problem çözme becerilerine sahiptir. 
7 - Yönetme kabiliyetlerini ve durum değerlendirme becerilerini geliştirme becerisine sahiptir.


Yatay ve Dikey Geçiş (DGS) Olanakları


Türkiye’deki bütün M.Y.O’ların Elektronik ve Otomasyon Bölümü Elektronik Haberleşme Teknolojisi programlarına yatay geçiş yapabilirler.

Elektronik Haberleşme Programı mezunları mezuniyet sonrasında ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Mühendislik Lisans Programlarına geçiş yapabilmektedir.

2019 Dikey Geçiş Kılavuzu Tablo 2'ye Göre Elektronik Haberleşme Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları:

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
 • Biyomedikal Mühendisliği
 • Elektrik Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Endüstri ve Sistem Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Enerji Yönetimi
 • Fizik
 • Fizik Mühendisliği
 • Havacılık Elektrik ve Elektroniği
 • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
 • Meteoroloji Mühendisliği
 • Uçak Elektrik-Elektronik
 • Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
 • Uzay Mühendisliği

Ayrıca öğrencilerimiz aşağıda belirtilen açıköğretim lisans programlarının 3. sınıfından itibaren öğrenimlerini sürdürebilirler.

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • İktisat
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Maliye
 • Uluslararası İlişkiler
 • İşletme, Konaklama İşletmeciliği
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.