1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Aday Öğrenciler

 

Sivil Savunma ve İtfaiye Teknikerliği 

Programımızdan mezun olan öğrenciler Sivil Savunma ve İtfaiye Teknikeri olarak; Başta belediyelerin itfaiye teşkilatları olmak üzere hava alanı ve limanlarında itfaiye personeli olarak, otellerde ve kamu kurumlarında, organize sanayi bölgelerinde ve endüstriyel kuruluşlarda yangın güvenlik elemanı olarak, İtfaiye ve yangın güvenliği, yangın alarm sistemleri ve söndürme teknolojileri ile ilgili cihaz satışı ve malzeme üretim firmalarında teknik eleman olarak, acil durum müdürlüklerinde ve sivil savunma arama kurtarma birlik müdürlüklerinde arama kurtarma teknikeri olarak çalışabilmektedir.

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programına Öğrenci Kabulü

 Programa ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirmeler ile öğrenci kabul edilmektedir.

Programımızı sınavsız geçiş ile tercih edebilecek Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını gösterir tablo ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU’nda bulunmaktadır. Buna göre bu kılavuzda belirtilen teknik ortaöğretim kurumlarından ve ilgili alan ve daldan mezun olan adaylar sınavsız geçiş kontenjanı dahilinde programımızı tercih edebilmektedir.

Geriye kalan kontenjan için, meslek liselerinin sınavsız geçiş bölümleri dışındaki bölümlerden ya da meslek liseleri dışındaki liselerden mezun olan/olacak adaylar ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına girerek ve YGS-6 puan türünden yeterli puan alarak programımızı tercih edebilmektedir.

Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Hakkında

Programımız eğitim-öğretim faaliyetlerine 2016-2017 dönemi itibari ile başlayacak olup dersler Bozkurt Meslek Yüksekokulu Binası ve sivil savunma ve itfaiyecilik programı için tahsis edilen itfaiye binasında, program kadrosundaki 3 öğretim görevlisi tarafından verilecektir. 

Programımız ilk öğrencilerini 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde kabul edeceği için bu tercih döneminde taban puanı belli değildir.

 Bozkurt İlçesi Hakkında

  Bozkurt, Kastamonu'nun Karadeniz'e kıyısı olan bir ilçesi olup, Abana-Kastamonu Karayolu üzerindedir. Doğusunda Çatalzeytin, batısında İnebolu, güneyinde Devrekani ve Küre ilçeleri ile komşudur. Kuzey sınırının küçük bir kısmında Abana ilçesi ile komşu, kalan bölümü ise Karadeniz’e açıktır. İlçenin ilişi adı verilen mevkiinde ve yalnızca 2 km mesafede bulunan Abana ilçesinde bulunan plajlardan denize girilebilmektedir.

  İlçe merkezimizde çeşitli kafe ve restoranlar mevcuttur, ayrıca bir kültür merkezinin yapımı da devam etmektedir. Yine ilçe merkezinde 25 yataklı 1 Devlet Hastanesi, 1 Toplum Sağlığı Merkezi, 1 Aile Sağlığı Merkezi bulunmaktadır. Ayrıca 40 kişi kapasiteli 1 adet kız 100 kişi kapasiteli 1 adet erkek öğrenci yurdu 2016-2017 eğitim-öğretim dönemi ile birlikte hizmete açılacaktır. İlçeye ulaşım karayolu ile yapılmakta olup Kastamonu’ya olan uzaklığı 98 km dir.

  Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programından Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler Neler?

  Bu programdan mezun olan öğrenciler dikey geçiş sınavı ile üniversitelerin "Acil Yardım ve Afet Yönetimi" ve "Sosyal Hizmet" bölümlerine geçiş yapabilirler. İtfaiyeciler, çalıştığı kurumlarda Çavuş, Başçavuş, Grup Amiri, Müdür Muavini, Müdür olarak daha yüksek yetki ve sorumluluk sahibi olabilirler.

  Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

  Bu bölümün amacı; afet öncesi eğitim, bilinçlendirme, proje geliştirme gibi çalışmalar yaparak afet olması durumunda bu önleme çalışmalarından yararlanarak başta koordinasyonu sağlayacak ve her türlü zarar azaltıcı faaliyetleri yapacak mesleğinin bilgi ve becerisine sahip yenilikçi ve araştırmacı uzmanlar yetiştirmektir.

  Bu bölüm mezunları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında, başkanlığa ait alt birimlerde, Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde, belediyeler başta olmak üzere kamu teşkilatlarında ilgili merkezlerde (112 ambulans merkezlerinde, itfaiyelerde vb) koordinatör ve yönetici olarak, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde afet yönetimiyle ilgili alanlarda, üniversitelerde ilgili bölümlerde öğretim görevlisi olarak, uluslararası kuruluşlarda afet yönetimiyle ilgili organizasyonlarda ve kar amacı gütmeyen halkın afet konusunda halkın bilinçlendirmesi konusunda yardımcı olan kuruluşlarda çalışma imkânı bulurlar.

  Sosyal Hizmet Bölümü

  Sosyal Hizmet Bölümünün amacı insanların yaşadıkları çevre koşullarında, kontrolleri dışında gelişen sorunların önlenmesini ve oluşması durumunda çözümlenmesini, maddi ve manevi ihtiyaçların karşılanmasını, sosyal refahın ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesini sağlamak için çağdaş yenilikçi ve mesleki bilgi donanımına sahip sosyal çalışmacılar yetiştirmektir.

  Bu bölüm mezunları Sosyal çalışmacılar, Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milliği Savunma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bu bakanlıkları bağlı kurum ve kuruluşlar ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Merkezlerinde, okullarda, dershanelerde, kreş ve gündüz bakım evlerinde, ana okullarında, çocuk bakım yuvalarında, yetiştirme yurtlarında, huzurevlerinde, toplum merkezlerinde, kadın sığınma evlerinde, engelli rehabilitasyon merkezlerinde, yaşlı dayanışma merkezlerinde, sokak çocukları merkezlerinde, ergen danışma merkezlerinde; sağlık ocakları ve hastanelerde, diyaliz merkezlerinde, aile planlaması ve ana çocuk sağlığı merkezlerinde, okullarda, mesleki eğitim merkezlerinde, cezaevlerinde, çocuk mahkemelerinde, çocuk eğitim evinde, rehabilitasyon merkezlerinde, ruh sağlığı kurumlarında, emniyet müdürlüklerinin çocuk bürolarında, nüfus planlaması ile ilgili kuruluşlarda, yerel yönetimler ve bağlı birimlerinde, kriz merkezlerinde, sivil toplum örgütleri ve vakıflarda, sanayi kuruluşlarının insan kaynakları birimlerinde istihdam olanaklarına sahiptirler. Ayrıca Sosyal Hizmet bölümü mezunları özel kreş ve gündüz bakımevi ile huzurevi açma hakkına da sahiplerdir.

İtfaiye Erlerinin Atanma Şartları

 21.10.2006 tarihli resmi gazetede yayınlanan 26326 sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 5. Bölümünün 15. ve 16. Maddelerinde itfaiye erliğine atanma şartları belirtilmiştir.

 İtfaiye erliğine atanmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartların yanı sıra;

  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
  • Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
  • Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,
  • 25 yaşını doldurmamış olmak,
  • İlk defa itfaiye eri kadrolarına atanacakların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’ na girmeleri ve sınav komisyonunca belirlenecek taban puanı almaları şarttır. 

şartları aranır. 

Sivil Savunma ve İtfayecilik Bölüm