1. Menüye atla
 2. İçeriği geç
 3. Alt bilgiyi geç

Staj Rehberi

STAJ REHBERİ

Staj Başlangıcında Yapılacak İşlemler:

 1. Öğrenimleri devam eden öğrencilerin stajlarını yaz aylarında yapması esastır. Ancak öğrenci bütün derslerinden başarılı olmuş stajını henüz yapmamış ise stajını Staj Komisyonunun belirlediği bir ayda yapabilir
 2. Staj süresi 30 (OTUZ) staj iş günüdür.
 3. Öğrenci staj yapmak istediğini belirten dilekçe ile öğrenci işleri birimine başvuru yapar. (Form No: 1)
 4. Öğrenci İşleri Birimi (Form No: 2) ve (Form No: 3) örneklerini hazırlayarak onay işleminden sonra öğrenciye teslim eder.
 5. Öğrenci, almış olduğu belgeler ile zorunlu stajını gerçekleştirmek istediği işyerine başvuru yapar ve kendisine verilen (Form No: 3)’u zorunlu staj başlangıç tarihinden en az 20 gün önce işyerine onaylatarak Meslek Yüksekokul öğrenci işlerine teslim eder. Kayıt altına alınan (Form No: 3) formun bir kopyası ilgili bölüm başkanının “İşyerinde Zorunlu Staj Yapması Uygundur” onayına sunulur.
 6. Onay işleminden sonra öğrenciye; zorunlu staj yönetmeliği, staj uygulama rehberi, (Form No: 4), (Form No: 6), (Form No: 7)’yi içeren staj dosyası imza karşılığı teslim edilir.
 7. Öğrenci zorunlu staj dosyasında bulunan (Form No: 4)’ü bölüm başkanına imzalatarak staja başlar.

Staj Dosyasının Hazırlanması

 1. Zorunlu Staj Esnasında Staj Dosyası hazırlanır. Staj Dosyası Hazırlama esnasında aşağıdaki kurallara dikkat edilir.
 1. Staj Dosyası imza karşılığında öğrenci işlerinden teslim alınır,
 2. Staj uygulamasının yapıldığı her gün için en az bir sayfa rapor hazırlanmalıdır,
 3. Her rapor sayfası günü gününe doldurulmalıdır,
 4. Her rapor sayfasının altında çerçeve içerisine alınmış onay bölgesi iş yeri sorumlusu tarafından imzalanmalıdır,
 5. Stajyer Öğrenci (Form No: 6)’ yı işyerine onaylatmalıdır,ve her ayın 14. günü öğrenci işlerine faxlamalıdır.

Staj Sonrası Yapılacak İşlemler

 1. (Form No: 7) işyeri yetkilisi tarafından doldurulup onaylandıktan sonra taahhütlü postayla veya onaylı, kapalı zarf içinde öğrenci ile Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne iletilir.
 2. Meslek Yüksekokulu yönetimi tarafından zorunlu staj dosyalarının öğrenci işleri birimine teslim ve staj sınav tarihleri ilan edilir.
 3. Öğrenci işleri birimi tarafından imza karşılığı teslim alınan staj dosyaları sınav tarihinden önce üst yazı ile birlikte, imza karşılığında Bölüm başkanına teslim edilir.
 4. Staj Değerlendirme Kurulu ilan edilen tarihlerde toplanarak sınavı yapar ve Staj Değerlendirme Formunu (Form No: 8) doldurur ve sonuçları içeren liste ile formları üst yazı ile Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne teslim eder.
 5. Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararından sonra kesinleşen sonuçlar ilan edilir.
                                                                                                   
  Staj Rehberini indirmek için tıklayın 

 

 


Staj