Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

UYGULAMALI İNGİLİZCE ÇEVİRMENLİK BÖLÜMÜ

Genel Bilgiler

Programın Tanımı

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programı, 1 yıllık İngilizce hazırlık programının başarıyla tamamlanmasının ardından verilen 2 yıllık eğitimden oluşan bir ön lisans programıdır. İngilizce ve Türkçe dilleri arasında pek çok farklı alanda yazılı ve sözlü çeviri yapabilme yeteneğini kazandırmayı ve İngilizce dilinde hem yazılı hem de sözlü iletişim yetkinliği sağlamayı hedeflemektedir. Çağın şartlarına ve gereklerine uygun bir ders programı dahilinde zorunlu ve seçmeli derslere sahiptir. Öğrencilerin öğrendiklerini iş hayatında uygulama fırsatı bulmaları ve çeviri ile ilgili deneyim kazanmaları için programda staj bulunmaktadır. Program genç, vizyonu geniş, İngilizce dili konusunda uzman öğretim görevlilerine sahiptir. Bölümü başarıyla tamamlayanlara ön lisans diploması verilir.

Vizyonumuz ve Misyonumuz

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı'nın vizyonu, çeviri alanında ülkemizin önde gelen eğitim kurumu olmak, mezunlarımıza hem yerel hem de uluslararası dil sektöründe daha iyi istihdam sağlamaktır

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı'nın misyonu; bilgili, araştırmaya ve öğrenmeye hevesli, çok kültürlü, güncel konular ve kültürel ilişkilerle yakından ilgili, piyasa beklentileri ve koşulları hakkında bilgi sahibi, yazılı ve sözlü çeviri konusundaki bilgisini ortaya koyabilen profesyoneller yetiştirmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programında zorunlu 1 yıl Hazırlık eğitimi ve daha sonrasında ise 4 yarıyıl(2 yıl) eğitim verilmektedir. Dönem başlangıcında yapılan Hazırlık Muafiyet sınavından başarılı olan öğrencilerin direk olarak bölüme kaydı yapılmaktadır. Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için 120 AKTS ders yükü ve 30 iş günündeki stajı başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. 

 

 

Mezun İstihdam Olanakları

Programımızdan mezun olan öğrenciler başta çeviri büroları olmak üzere dış ticaret firmaları,müzeler ve turizm sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda iş imkanlarına sahip olabilmektedir.Ayrıca eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler DGS sınavına girip başarılı olmaları durumunda üniversitelerin 4 yıllık İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim –Tercümanlık,İngiliz Dilbilimi ve Amerikan Dili ve Edebiyatı Lisans programlarına yerleşmektedir.

Program Çıktıları

1)Çevirmenlik alanında edindikleri kuramsal ve uygulamalı bilgileri etkin bir biçimde kullanabilir.

2)Alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilirler

3)Kaynak ve erek dilde üretilmiş farklı türdeki metinlerin en küçük yapısından başlayarak kavramsal, söylemsel, biçimsel, toplumsal, kültürel unsurlarını keşfedebilir ve her iki dilde de benzer metinler üretebilir

4)Kaynak ve erek dillerin dilbilgisel, sözcüksel, anlamsal ve sözdizimsel yapılarını kullanarak anlam yaratabilirler.

5)Diller ve kültürlerarası iletişimde aktif rol alabilir, toplumsal rol ve sorumluluklarının bilincinde olarak edindikleri bilgi ve becerileri kullanabilirler

6)Çevirinin tüm süreçlerinde çeviri bellekleri, çevrimiçi kaynaklar, terim bankaları, imla ve dilbilgisi kontrolü, internet, terminoloji veri tabanı gibi mevcut teknolojileri etkin bir biçimde kullanabilir ve bu alandaki gelişmeleri izleyebilirler

7)Uygulamalı derslerde edindikleri bilgi ve becerilerin yanı sıra alanındaki gelişmeleri takip eder, etkinlik ve projelere katılırlar

8)Çeşitli uzmanlık alanlarıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olur ve uzmanlık bilgisi gerektiren metinlerde karşılaşılan ya da öngörülemeyen karmaşık sorunları çözebilirler

9)Çeviri sürecinde neden sonuç ilişkisini sorgulayarak kararlar alabilir, sorunlara yaratıcı çözümler getirebilir, analitik ve eleştirel okuma becerilerini geliştirebilirler.

 

10)Çeviri sürecinde gerekli kaynaklara erişebilir ve bu kaynakları etkin bir şekilde çeviri eylemine dahil edebilirler

11)Çeviri eyleminin çok katmanlı yapısını keşfedebilme, gündemi sürekli takip edebilme, kendini sürekli geliştirebilme, objektif olabilme ve farklı görüşlere açık olabilme, böylelikle hayat boyu öğrenme becerisini kazanabilir.

12)Kaynak metni analitik ve eleştirel okumayla incelemeleri sonucunda, kaynak metnin anlam ve işlevleriyle uyuşan bir çeviri yönergesi oluşturabilir ve kaynak metni erek dile aktarabilme becerisini kazanırlar

13)Analitik ve eleştirel yaklaşarak, sözlü, yazılı, sözsüz iletişimde dilin ve dille beraber kültürün toplumsal, coğrafi, tarihsel, biçimsel değişkelerini anlamlandırabilirler

14)Çeviriye ilişkin aşamaların yanı sıra çeviri sürecinde izlenen stratejileri ve karşılaşılan sorunları tanımlayabilir ve kendi çeviri süreçlerinde karşılaşacağı sorunların çözümlerine ilişkin yöntemler geliştirebilir, aldığı kararları gerekçelendirebilirler.

Dikey Geçiş Olanakları

Programımızın mezuniyet koşullarını sağlayan öğrenciler DGS(Dikey Geçiş Sınavı) sınavına girerek eğitimlerini 4 yıllık Lisans programlarından İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim –Tercümanlık, İngiliz Dilbilimi ve Amerikan Dili ve Edebiyatı Lisans programlarına yerleşerek tamamlayabilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Hazırlık Programında toplam 14 adet sınav uygulanmaktadır. Yılsonunda ise Proficiency (Yeterlilik Sınavı) yapılmaktadır. Bütün sınavların farklı olarak yüzdelik etki oranları mevcuttur. Yılsonunda sınavların ortalamasından 60 puan alan öğrenciler başarılı olarak kabul edilirler ve 1 sınıfa geçme hakkını kazanırlar.1. ve 2.sınıfta ise her ders için dönemlik olarak en az 1 yazılı ara sınav (%40) ve 1 final sınavı (%60) uygulanır ve notu 60 olan öğrenciler derslerden başarılı kabul edilirler.

Ders Kataloğu


Ders Kataloğuna erişmek için tıklayınız.

Öğretim Planı


Ders İçerikleri


                                              Bütün Haberler

                                              Bütün Duyurular

No item found!

Adı Soyadı
Telefon
Mail Adresi
Öğr. Gör. Çiğdem YALAVAÇ (Bölüm Başkanı)
0 366 280 58 00
cyalavac@kastamonu.edu.tr
Öğr. Gör. Aybike KELEŞ
0 366 280 58 00
akeles@kastamonu.edu.tr
Öğr. Gör. Nehir DEVRİM
0 366 280 58 00
ndevrim@kastamonu.edu.tr
Öğr. Gör. Seçil ERKOL
0 366 280 58 00
serkol@kastamonu.edu.tr