Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

İÇ KONTROL

İç Kontrol Nedir?


İç Kontrol
İç kontrol kurumdaki yönetici ve personelin yaptıkları işin kontrolünü ellerinde bulundurmaları için kullanılan bir yöntemdir. İç kontrol varmak istediğimiz hedeften sapmadan ilerlememizle ve bu amaçla yapılan faaliyetlerde ne kadar “kontrol” sahibi olduğumuzla ilgilidir.
Neden İç Kontrol?
 • Faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin artmasını sağlar.
 • Güvenilir bilginin zamanında elde edilmesine yardımcı olur.
 • Varlıkların korunması konusunda güvence verir.
 • İşlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvence sağlar.
 • Küçük hataların büyük problemlere dönüşmeden önce fark edilmesini sağlar.
 • İşlerin, doğru bilgiye dayalı olarak en etkin biçimde gerçekleştirilmesinde yardımcıdır.
 • Hesap verme mekanizmasını güçlendirir.
 • Sonuçlar konusunda kanıtlara dayalı gerekçe sunma imkanı sağlar.


Neden İç Kontrol?

 • Faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin artmasını sağlar.
 • Güvenilir bilginin zamanında elde edilmesine yardımcı olur.
 • Varlıkların korunması konusunda güvence verir.
 • İşlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvence sağlar.
 • Küçük hataların büyük problemlere dönüşmeden önce fark edilmesini sağlar.
 • İşlerin, doğru bilgiye dayalı olarak en etkin biçimde gerçekleştirilmesinde yardımcıdır.
 • Hesap verme mekanizmasını güçlendirir.
 • Sonuçlar konusunda kanıtlara dayalı gerekçe sunma imkanı sağlar.

Analizler

Risk Analizleri
2022 Yılı Meslek Yüksekokulu Risk Analizi için Tıklayınız.
2023 Yılı Meslek Yüksekokulu Risk Analizi için Tıklayınız.  

Faaliyet Raporları

2014 Yılına ait birim faaliyet raporuna buradan ulaşabilirsiniz.2014 için tıklayınız
2015 Yılına ait birim faaliyet raporuna buradan ulaşabilirsiniz.2015 için tıklayınız
2016 Yılına ait birim faaliyet raporuna buradan ulaşabilirsiniz.2016 için tıklayınız
2017 Yılına ait birim faaliyet raporuna buradan ulaşabilirsiniz.2017 için tıklayınız
2018 Yılına ait birim faaliyet raporuna buradan ulaşabilirsiniz.2018 için tıklayınız
2019 Yılına ait birim faaliyet raporuna buradan ulaşabilirsiniz.2019 için tıklayınız
2020 Yılına ait birim faaliyet raporuna buradan ulaşabilirsiniz.2020 için tıklayınız 
2021 Yılına ait birim faaliyet raporuna buradan ulaşabilirsiniz.
2021 için tıklayınız
2022 Yılına ait birim faaliyet raporuna buradan ulaşabilirsiniz.
2023 Yılına ait birim faaliyet raporuna buradan ulaşabilirsiniz.
2022 için tıklayınız
2023 için tıklayınız

Hassas Görevler

Hizmet Standartları


İlgili dosyayı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

İş Akış Şemaları


1-Personel İzin Alma İş Akış Süreci

2-Akademik Personel Yolluk – Yevmiyelerinin Ödenmesi İş Akış Süreci

3-Burs İşlemleri İş Akış Süreci

4-Ders Görevlendirmelerinin Yapılması İş Akış Süreci

5-Ders Planı ve İçeriklerinin Güncellenmesi İş Akış Süreci

6-Devir Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Süreci

7-Devir Yoluyla Malzeme Girişi İş Akış Süreci

8-Doğum Yardımı İşlemleri İş Akış Süreci

9-Ek Ders İşlemleri İş Akış Süreci

10-Emekli Personel Sürekli Görev Yolluğu İş Akış Süreci

11-Evrak Akışı İş Akış Süreci

12-Geçici Görev Yolluğu İş Akış Süreci

13-Gelen Personel Sürekli Görev Yolluğu İşlemleri İş Akış Süreci

14-Haftalık Ders Programı Hazırlanması İş Akış Süreci

15-Hibe Yoluyla Malzeme Girişi İş Akış Süreci

16-Hurda Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Süreci

17-İdari Personel İzin Alma İş Akış Süreci

18-İdari Personel Yolluk – Yevmiyelerinin Ödenmesi İş Akış Süreci

19-İstifa, Askerlik ve Ücretsiz İzin İşlemleri İş Akış Süreci

20-Kayıt Silme İşlemleri İş Akış Süreci

21-Kısıtlı Maaş İşlemleri İş Akış Süreci

22-Maaş İşlemleri İş Akış Süreci

23-Malzeme Satın Alma İş Akış Süreci

24-Mazeret Sınavı İş Akış Süreci

25-Mezuniyet İşlemleri İş Akış Süreci

26-Naklen Giden Personel İşlemleri İş Akış Süreci

27-Öğrenci Belgesi Verme İş Akış Süreci

28-Kayıt Dondurma İşlemleri İş Akış Süreci

29-Öğrenci Kayıt Yenileme İş Akış Süreci

30-Öğrenci Temsilcisi Seçimi İş Akış Süreci

31-Öğrenci Yeni Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci

32-Ölüm Yardımı İşlemleri İş Akış Süreci

33-Program Açma ve Öğrenci Alma İşlemleri İş Akış Süreci

34-Sınav Programının Hazırlanması İş Akış Süreci

35-Sınav Ücreti İşlemleri İş Akış Süreci

36-Sınavlara İtiraz İşlemleri İş Akış Süreci

37-Tek Ders Sınavı İş Akış Süreci

38-Transkript Belgesi Verme İşlemleri İş Akış Süreci

39-Yarı Zamanlı Öğrenci Alımı İş Akış Süreci

40-Yatay Geçiş İşlemleri İş Akış Süreci

41-Zimmet Verme İşlemleri İş Akış Süreci

42-Zimmetten Düşme İş Akış Süreci

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi


İlgili dosyayı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Komisyonlar

Kalite ve Akreditasyon Birimi

Adı Soyadı                     

Unvanı                            

Görevi 

Nehir DEVRİM

Öğretim Görevlisi 

Başkan

Coşku ÖKSÜZ

Öğretim Görevlisi 

Üye

Meryem TAŞER

Öğretim Görevlisi 

Üye

Nuray DEMİRALP

Öğretim Görevlisi 

Üye

Çiğdem YALAVAÇ

Öğretim Görevlisi 

Üye


Kısmi Zamanlı Öğrenci Seçme Komisyonu

Adı Soyadı                     

Unvanı                              

Görevi 

Coşku ÖKSÜZ

Öğretim Görevlisi 

Başkan

Nuray DEMİRALP

Öğretim Görevlisi 

Üye

Çiğdem YALAVAÇ

Öğretim Görevlisi 

Üye


Yemekhane Denetleme Komisyonu

Adı Soyadı                  

Unvanı                                

Görevi 

Seçil ERKOL

Öğretim Görevlisi 

Başkan

Nehir DEVRİM

Öğretim Görevlisi 

Üye

Soner DEMİR

Yüksekokul Sekteri V. 

Üye

Ali ŞEKER

Memur

Üye


Stratejik Plan Alt Çalışma Grubu

Adı Soyadı               

Unvanı                                  

Görevi 

Coşku ÖKSÜZ

Öğretim Görevlisi 

Başkan

Soner DEMİR

Yüksekokul Sekteri V. 

Üye

Ali ŞEKER

Bilgisayar İşletmeni

Üye


BİRİM KALİTE ÜST KOMİSYONU VE ALT ÇALIŞMA GRUPLARI 
 

Koordinatörlükler


ERASMUS KOORDİNATÖRÜ

Öğr. Gör. Nehir DEVRİM

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRÜ

Öğr. Gör. Aybike KELEŞ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRÜ

Öğr. Gör. Metin COŞKUN

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ

Öğr. Gör. Çiğdem YALAVAÇ

UZAKTAN EĞİTİM BİRİM KOORDİNATÖRÜ

Öğr. Gör. Kadir EKER

SIFIR ATIK SORUMLUSU 

Öğr. Gör. Aybike KELEŞ

İKİLİ ANTLAŞMALAR BİRİM KOORDİNATÖRÜ

Öğr. Gör. Ayşe ÜTÜK

İSG BİRİM TEMSİLCİSİ

Öğr. Gör. Ayşe ÜTÜK

KURUM KALİTE KOMİSYONU EĞİTİM ÖĞRETİM BİRİM KOORDİNATÖRÜ

Öğr. Gör. Çiğdem YALAVAÇ


Organizasyon Şeması

İlgili dosyayı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

İç ve Dış Paydaşlar

KYS-LS-009 İç ve dış paydaşlar dosyasını indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.
İç ve dış paydaş beklentisi dosyasını indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.