Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Hakkımızda


Bozkurt Meslek Yüksekokulu


 Yüksekokulumuz 23.09.2009 tarih 4733-30603 sayılı Yüksek Öğretim Kurumu onayıyla faaliyetine başlamıştır.

Yüksekokulumuzda  ilk olarak 2012 yılında El Sanatları Bölümü altında Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı açılmıştır. Bunu takiben 2013-2014 yılında öğrenci alarak eğitime başlayan Yüksekokulumuz eğitim yelpazesini genişletmek amacıyla bünyesinde Elektronik ve Otomasyon Bölümünü ve bu bölümün altında Elektronik Haberleşme Programını, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümünü ve bu bölümün altında Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programını, Yabancı Diller ve Kültürler Bölümünü ve altında Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programını, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümünü ve altında Tapu ve Kadastro Programını, Saç ve Güzellik Hizmetleri Bölümünü ve altında Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programını kurmuştur.

Bozkurt Meslek Yüksekokulu 2016 yılında Kastamonu Bozkurt ilçesinde yapılan yeni binasına yerleşmiştir. Yüksekokulumuz binası 740 m2’lik alana konumlandırılmış olup 3395 m2’lik kapalı alana ve 2087 m2’lik bir açık alana sahiptir. 2016-2017 Eğitim - Öğretim yılında Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programı ile Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programına ilk öğrenci alımları yapılmıştır.

Yüksekokulumuzun idari yapısı; Müdüre bağlı 2 Müdür Yardımcısı, 2 idari personelden oluşmaktadır. Yüksekokulumuz 10 öğretim görevlisi kadrosu Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı,  Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı ile eğitim ve öğretime devam etmektedir.

Yüksekokul olarak, kaynaklarımızın arttırılması ve potansiyelin değerlendirilebilmesi yönünde karşılaşılan zorluklar azaldıkça, çağdaş düşünce tarzımızla belirttiğimiz misyon ve vizyonumuzu uygulamak adına geçmişte olduğu gibi bugün de özveri ve daha büyük bir şevkle Yüksekokulumuzu çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz.

Yüksekokulumuz tüm bu hizmetleri yerine getirirken kurumsal yapının gereksinimleri doğrultusunda kendini sürekli yenileyerek faaliyetlerini sürdürecektir.


Fiziki Yapı


Yüksekokul binası yaklaşık 3000m2 bina içi kullanım alanına sahiptir.14 adet 60m2 derslik, 2 adet 120m2 derslik, 2 adet 60 m2 bilgisayar laboratuvarı, 2 adet 60m2 çizim laboratuvarı, 1 adet 50m2 kantin, 1 adet 135m2 yemekhane. Bir adet 135m2 kütüphane 4 adet Laboratuvar, 22 adet 18m2 öğretim görevlisi odası, 1 adet çay ocağı ve müdürlük katından oluşmaktadır.