Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Misyon-Vizyon


MİSYONUMUZ


Evrensel değerlerle milli değerleri birlikte özümseyen, çağımızda ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilere sahip, sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda teorik ve uygulamalı eğitim almış, alanında her türlü bilimsel, sosyal ve ihtiyaca uygun üretim yapabilen, araştırmacı, girişimci,  mesleğine ve yeteneklerini geliştirmeye kendisini adamış, tercih edilen nitelikli mesleki-teknik bireyler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ


Sürekli değişen ve yenilenen küresel koşullara ve teknolojiye uyum sağlayabilecek, bölgesel ve milli sorunlara sahip çıkacak bilinçli öğrenciler yetiştirmektir. İlimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite / sanayi / toplum işbirliğini ve geliştirici faaliyetleri sağlamada ulusal ve uluslararası platformda tanınan saygın ve lider bir meslek yüksekokulu olmaktır.


KALİTE POLİTİKASI


Bozkurt Meslek Yüksekokulu, uluslararası standartlarda, ulusal ve evrensel değerleri gözeterek, nitelikli eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet işlevlerini yürütmeyi hedefleyen, bilimsel, kültürel, sanatsal faaliyetleri desteklemeyi misyon edinmiş, eğitim anlayışıyla, anayasaya saygılı, vatandaşlık bilinci yüksek, üst düzey akademik, mesleki ve sosyal yeterlilik sahibi bireyler yetiştirerek uluslararası saygınlığı olan bir okul olmayı hedefleyen bir kalite yönetim politikası benimsemiştir.
Bozkurt Meslek Yüksekokulu, kalite bilincine önem veren yöneticiler, eğitmenler ve tüm diğer çalışanlarla öğrencilerin akademik, mesleki ve okul sonrası hayatlarında başarılı olabilmelerine yönelik eğitim ve öğretim müfredatı hazırlar ve faaliyetler yürütür.
Bozkurt Meslek Yüksekokulu, ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda sürekli kendini güncelleyerek gelişim gösteren bir hizmet anlayışına sahiptir. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler takip edilerek, eğitim sistemine dâhil edilmekte ve sürekli iyileştirmeler yapılmaktadır.
Sürdürülebilirliğin sağlanması kalite yönetim sistemlerinin etkin kullanımı ile teminat altına alınmıştır. ISO 9001 standartlarını karşılayan dokümantasyon, toplam kaliteyi esas alan takım kültürü, hızlı, etkin ve sürekli iletişim ağı ve toplumsal hizmet odaklı vizyonu ile Bozkurt Meslek Yüksekokulu’nun tüm paydaşları, kalite politikasının teminat altına aldığı kurum kültürüne bağlı kalacağını taahhüt eder.

DEĞERLER
  • Misyon ve vizyonunu gerçekleştirirken liyakat ve adalet esaslarına göre hareket eder.
  • Düşünce ve ifade özgürlüğüne önem verir.
  • Faaliyetlerine bilimsellik ve çağdaşlık yön verir.
  • Birimlerinde kalite sistemlerini oluşturarak, güvenirliğini ortaya koyar.
  • Tüm iş ve işlemlerinde saydamlık ve hesap verebilirlik ilkesini temel alır.
  • Tüm paydaşlarının her alanda yönetim süreçlerine aktif katılımcılığına önem verir.
  • Girişimcilik faaliyetlerini destekler.
  • Donanımlı bireyler yetiştirmek için öğrenci odaklı bir yaklaşım izler.
  • Her türlü iş ve işlemlerinde etik değerlere bağlıdır.
  • Milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirir.